Určování mateřství

V naše právní úprava vychází z pravidla „mater semper certa est“ (matka jistá, otec nejistý). Novela zákona 94/1963 Sb. o rodině řeší problematiku matky jednou větou – „matkou dítěte je žena, která dítě porodila“. Mateřství je dáno faktem porodu dítěte. To platí i pokud je žena příjemkyní darovaných vajíček a není tedy biologickou (genetickou) matkou dítěte. DNA testy určení mateřství se provádějí méně často, Přesto své místo mají. V roce 2016 brněnská klinika zaměnila embrya dvou žen během umělého oplodnění, mediálně známý je také případ záměny novorozenců v třebíčské nemocnici z roku 2006.