Jak se provádí DNA testy otcovství

Buňky v lidském těle obsahují molekuly DNA (deoxyribonukleové kyseliny) v které je uchována veškerá genetická informace. DNA má velký vliv na to, jaké vlastnosti náš organismus má, od barvy očí a nadání pro sport nebo hudbu až po dispozice k nemocem. Dítě získává tuto informaci od matky i od otce stejným dílem. DNA profily nepříbuzných osob se významně liší, proto lze jejich porovnáním  určit zda muž je skutečným biologickým otcem dítěte.

K testu otcovství je nejprve nutné odebrat biologické vzorky domnělého otce a dítěte, popřípadě i od matky, a získat z nich DNA. Jako dobrý vzorek poslouží krev, plodová voda, kůže, vlasy (s vlasovou cibulkou) nebo sperma, ale nejčastěji se požívají tzv bukální stěry. To je výtěr buntěk ze sliznice dutiny ústní (z vnitřního povrchu tváře) provedený pomocí speciálního malého kartáčku nebo vatového tamponu. Pro test se použijí buňky, která ulpí na tamponu, stačí jejich malé množství protože metody získání DNA profilů jsou velmi citlivé. Odběr je rychlý, není nepříjemný a testovaná osoba jej může provést sama v domácích podmínkách. Nemusíte proto kvůli odběru vzorků navštívit osobně laboratoř nebo lékaře. Vzorky pak odešlete do laboratoře poštou.

V laboratoři se ze vzorků nejprve izoluje čistá DNA. Protože množství získané DNA je příliš malé, v následujícím kroku se v teplotním cykleru pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) vytvoří miliony kopií určitých částí DNA, které se používají pro sestavení DNA profilu. PCR metoda napodobuje biologické procesy replikace DNA, ale nekopíruje celou molekulu, pouze její vybrané krátké úseky, které se „vystřihnou“ z DNA pomocí tzv. primerů. Tyto úseky se mezi jednotlivci liší délkou. Změřením délky vystřihnutých a nakopírovaných úseků získáme DNA profil. K měření se používá kapilární elektroforéza, která segmenty DNA pohybující se v tenké kapiláře naplněné gelem seřadí podle velikosti. Statistickým porovnáním DNA profilu domnělého otce a dítěte získáme pravděpodobnost s kterou je muž skutečným biologickým otcem dítěte (obvykle na 99,99%) nebo otcovství vyloučíme.

Kam dál?

Seznamte se s historií testů otcovstvi nebo si přečtěte odpovědi na nejčastější dotazy.