Ochrana osobních údajů

V souvislosti s prováděním testů DNA zpracováváme Vaše osobní údaje (např. jméno, adresa) a také osobní citlivé údaje (molekula DNA, údaj o etnickém původu). Jejich ochraně věnujeme velké úsilí a používáme k tomu různé technické i organizační prostředky. Nikdy nepožadujeme více informací, než stačí ke splnění objednávky. Nepředáváme Vaše informace třetí straně a ani je neuchováváme déle, než je třeba. Nedostanete od nás žádná reklamní sdělení, veškerá komunikace se týká pouze uskutečňované zakázky. Vaše vzorky DNA jsou zničeny na konci jejich zpracování, ostatní údaje a data mažeme 3 týdny po doručení výsledků testu. Zmíněnou dobu údaje uchováváme kvůli řešení případných dotazů po dokončení testu a můžete ji prodloužit volbou v průvodním formuláři. To může být vhodné například pokud chcete s odstupem času testovat druhé dítě. Test DNA pak není třeba provádět celý, ale uhradíte jen zpracování jednoho nového vzorku. Výsledky testu sdělujeme výhradně předem domluveným způsobem (poštou, e‑mailem, osobně). Telefonicky podáváme jen obecné informace o testech. Výjimečně, pouze když je domluveno heslo, sdělíme po telefonu i výsledek. V průvodním formuláři vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních a osobních citlivých údajů od všech dospělých osob, u osob nezletilých souhlas jejich zákonného zástupce/zástupců.

Registrace zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kam dál?

Přečtěte si více o ochraně soukromí na internetu nebo přejděte k objednávce.