ČASTÉ DOTAZY

Je pro test otcovství nezbytný vzorek DNA matky dítěte?
Pro provedení testu otcovství stačí vzorek DNA od dítěte a domnělého otce. Avšak pokud je k dispozici navíc i vzorek DNA matky, test je přesnější. Zařazení vzorku od matky je užitečné i pro vyloučení vlivu mutací (náhodných změn DNA) na výsledky.
Na začátek stránky

Existují dva možné otcové, kteří jsou příbuzní. Je to problém?
Pokud jsou dva možní otcové v příbuzenském vztahu (například bratři nebo otec a syn), mohou mít stejných mnoho DNA markerů použitých při testování otcovství. DNA testování je dostatečně spolehlivé, aby určilo otcovství i v případě týkajícím se domnělých otců v příbuzenském vztahu, ale laboratoř si musí být vědoma takové situace před vyhodnocením testů. Doporučujeme otestovat oba domnělé otce, dítě, a matku zároveň. Porovnáním DNA profilů všech těchto osob můžeme získat přesné a průkazné výsledky testů.
Na začátek stránky

Jak dostanu své výsledky?
Výsledky je možno vyzvednout po zadání uživatelského jména a hesla na našich webových stránkách, zasílají se také e-mailem a běžnou poštou. Zpráva obsahuje odborný popis a porovnání genetických markerů spolu s pravděpodobností určení otcovství nebo vyloučení otcovství. Všechny tyto informace jsou navíc shrnuty a vysvětleny v běžném jazyce.
Na začátek stránky

Matka s dítětem žijí v jiném městě, co dělat?
Vyplňte objednávku a do poznámek k objednávce napište, že vzorky přijdou z dvou různých míst. Odešlete svůj vzorek DNA a nezapomeňte vyplnit v průvodním formuláři své objednací číslo. Matka ať pošle vzorek dítěte a napíše do svého formuláře stejné objednací číslo podle něhož budou vzorky v laboratoři spárovány.
Na začátek stránky

Musí být všechny vzorky DNA odebrány ve stejný čas?
Pokud je dodržen správný postup při získání vzorků DNA, vzorky jsou poměrně stabilní. Proto, když si to situace vyžaduje, mohou být vzorky DNA shromážděny v rozpětí několika týdnů a na různých místech.
Na začátek stránky

Od jakého věku dítěte je možné udělat DNA test otcovství?
Vzorky DNA lze stěrem z ústní dutiny odebrat i u novorozence, stačí vatovým tamponem otřít vniřní stranu tváře dítěte. Test otcovství je proto možné provést i krátce po narození. Navíc, věk neovlivňuje ani přesnost DNA testu, výsledek bude stejný u kojence i u školáka.
Na začátek stránky