Blog

Počátky genetiky

Počátky genetiky

Genetika ušla fascinující cestu od Mendelových pokusů s hrachem v 19. století až k objevu struktury DNA v roce 1953. Pochopení DNA, základní stavební jednotky dědičnosti, revolučním způsobem změnilo naše vnímání biologie a medicíny.


Přehled testů DNA

Přehled testů DNA

Testy DNA se stávají stále běžnější součástí našeho života. V mnoha oblastech již dnes jsou důležitým nástrojem, od forenzní vědy a medicíny až po osobní historii a zábavu. Pomáhají nám zodpovědět důležité otázky o našem původu, zdraví a genetické predispozici.


Etické aspekty testování DNA

Etické aspekty testování DNA

Testování DNA se stává stále běžnějším nástrojem pro poznávání naší minulosti, přítomnosti i budoucnosti. S tímto vývojem však přicházejí i ​​etické otázky, které je nutné zvážit.