Počátky genetiky

Šlechtitelství

Historie genetiky sahá do starověku, kdy se lidé zabývali šlechtěním rostlin a zvířat. Začali si všímat, že určité vlastnosti se dědí z rodičů na potomky. Avšak teprve v 19. století došlo k hlubšímu pochopení principů dědičnosti.

Gregor Mendel a zákony dědičnosti

V roce 1866 publikoval Gregor Mendel práci o sérii experimentů s hrachem, které vedly k objevení základních principů dědičnosti. Mendel zjistil, že vlastnosti se dědí v diskrétních jednotkách, které dnes nazýváme geny, a že každý gen má dvě formy, alely. Tato pozorování vedla k formulaci Mendelových zákonů dědičnosti, které tvoří základ moderní genetiky.

Některé milníky v historii genetiky

1869: Švýcarský lékař a přírodovědec Friedrich Miescher izoluje DNA z bílých krvinek, její funkce však zůstává nerozpoznána.

1900: Hugo de Vries znovuobjevuje Mendelovy zákony a ukazuje, že se vztahují i na jiné druhy.

1908: Díky své práci s ovocnými muškami dokázal americký biolog Thomas Hunt Morgan zásadní roli chromozomů v dědičnosti.

1919: Calvin Bridges a Hermann J. Muller objevili, že mutace u ovocné mušky mohou být vyvolány zářením.

1929: Phoebus Levene objevuje dosud neznámý cukr deoxyribózu, stavební jednotku DNA, kyseliny deoxyribonukleové.

1931: Barbara McClintock popisuje fenomén "jumping genes" (skákajících genů) a později položila také základy epigenetiky.

1944: Oswald Avery, Colin MacLeod a Maclyn McCarty prokazují, že DNA je nosičem genetické informace.

1951: Rosalind Franklinová pořídí rentgenové snímky krystalů DNA, které poskytují klíčové informace pro objasnění struktury DNA.

Objev struktury DNA

V roce 1953 James Watson a Francis Crick popsali strukturu molekuly DNA jako dvojité šroubovice, která obsahuje genetický kód všech živých organismů. Objev DNA byl klíčovým momentem v historii genetiky a otevřel cestu k modernímu výzkumu genů a genové terapie.

Závěr

Historie genetiky je fascinující příběhem lidského úsilí o pochopení dědičnosti a života. Od raných experimentů se šlechtěním rostlin a zvířat až po objev DNA a moderní genetické technologie ušla genetika dalekou cestu a nadále otevírá cestu k novým poznatkům a možnostem.